Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een orthoptist?

De orthoptie is een paramedisch beroep binnen de oogzorg. De orthoptist voert op voorschrift van een arts orthoptische onderzoeken uit bij de patiënt. Voorbeelden van orthoptische onderzoeken zijn onder andere het observeren van de gelaatsvorm, de hoofdhouding en oogstandsbepaling, het onderzoek van de beweeglijkheid van het oog, de gezichtsscherpte en of er een verschil is in beeldgrootte en vorm tussen het linker- en rechteroog... Daarnaast spoort de orthoptist onder meer stoornissen op zoals het oncontroleerbaar trillen van het oog en stoornissen in het kleurenzien. Nadat de orthoptische onderzoeken zijn uitgevoerd maakt de orthoptist een verslag op van de onderzoeksresultaten dat gericht is aan de voorschrijvende arts.

De arts stelt de diagnose en bepaalt de behandeling. De arts kan de patiënt een orthoptische behandeling voorschrijven die de orthoptist vervolgens uitvoert. Dit gaat van orthoptische oefeningen, tot het behandelen van een ‘lui oog’, ‘scheelzien’ en ‘dubbelzien’, visuele stimulatie bij slechtzienden of bij patiënten met neurofysiologische stoornissen en het aanpassen van bijvoorbeeld prismaglazen. De orthoptist kan ook door de arts belast worden met het assisteren en instrumenteren bij strabismeoperaties (‘scheelzien’). Bij de orthoptische behandelingen worden tussentijdse verslagen aan de voorschrijvende arts gericht over de evolutie van de patiënt onder deze voorgeschreven behandeling.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 24 november 1997):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een orthoptist door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De orthoptist beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van ergotherapie, kinesitherapie, logopedie of verpleegkunde en daarnaast ook een diploma van een opleiding van minstens twee jaar in het kader van hoger onderwijs voor sociale promotie die voldoet aan het minimaal leerprogramma dat opgesomd wordt in het Koninklijk Besluit van 24 november 1997

Contact information

Contact center: 02/524 97 97