Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een orthoptist?

De orthoptie is een paramedisch beroep binnen de oogzorg. De orthoptist voert op voorschrift van een arts orthoptische onderzoeken uit bij de patiënt. Voorbeelden van orthoptische onderzoeken zijn onder andere het observeren van de gelaatsvorm, de hoofdhouding en oogstandsbepaling, het onderzoek van de beweeglijkheid van het oog, de gezichtsscherpte en of er een verschil is in beeldgrootte en vorm tussen het linker- en rechteroog... Daarnaast spoort de orthoptist onder meer stoornissen op zoals het oncontroleerbaar trillen van het oog en stoornissen in het kleurenzien. Nadat de orthoptische onderzoeken zijn uitgevoerd maakt de orthoptist een verslag op van de onderzoeksresultaten dat gericht is aan de voorschrijvende arts.

De arts stelt de diagnose en bepaalt de behandeling. De arts kan de patiënt een orthoptische behandeling voorschrijven die de orthoptist vervolgens uitvoert. Dit gaat van orthoptische oefeningen, tot het behandelen van een ‘lui oog’, ‘scheelzien’ en ‘dubbelzien’, visuele stimulatie bij slechtzienden of bij patiënten met neurofysiologische stoornissen en het aanpassen van bijvoorbeeld prismaglazen. De orthoptist kan ook door de arts belast worden met het assisteren en instrumenteren bij strabismeoperaties (‘scheelzien’). Bij de orthoptische behandelingen worden tussentijdse verslagen aan de voorschrijvende arts gericht over de evolutie van de patiënt onder deze voorgeschreven behandeling.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Hier vindt u de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van orthoptist.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 7 juli 2017):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van orthoptist te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een orthoptist door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

Vroeger moest men, om orthoptist te zijn, een opleiding in de ergotherapie of in de kinesitherapie of in de logopedie of in de verpleegkunde, en vervolgens twee jaar een specifieke opleiding in de orthoptie gevolgd hebben (zoals voorzien is in het KB van 1997).

Het opleidingstraject is momenteel gewijzigd en laat na de middelbare studies een rechtstreekse toegang tot de opleiding van orthoptist toe.

De wet voorziet in overgangsmaatregelen voor de personen die het traject in het besluit van 1997 begonnen zijn in 2017. Die personen zouden gelijkgesteld worden met de personen die voldoen aan de kwalificatievoorwaarden van het besluit van juli 2017.

 

Contact information

Contact center: 02/524 97 97