Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een podoloog?

De podoloog is de paramedische beroepsbeoefenaar die patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt. Deze klachten kunnen zich zowel ter hoogte van de huid als van de nagels van de voet bevinden, maar kunnen ook klachten zijn van het bewegingsstelsel. De podoloog vervult onder andere een belangrijke sleutelrol bij de behandeling van de voeten van patiënten met systemische aandoeningen, zoals diabetes en reuma.

De podoloog werkt in bepaalde gevallen op voorschrift of in aanwezigheid van een arts.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 7 maart 2016):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep van podoloog te mogen uitoefenen.
  • De technische prestaties en de handelingen waarmee een podoloog door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De podoloog beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2016.

Hoe kan ik een erkenning als podoloog aanvragen?

De erkenning van gezondheidszorgberoepen is sinds 1 juli 2014 een bevoegdheid van de Gemeenschappen.
Vanaf 1 oktober 2016 kan u uw erkenning aanvragen bij:

Contact information

Contact center: 02/524 97 97