Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een technoloog medische beeldvorming?

De technoloog medische beeldvorming is de paramedische beroepsbeoefenaar die medische beelden maakt van de patiënt. Hij draagt bij tot het voorbereidend onderzoek en de daarbij horende zorgverstrekking opdat de arts een diagnose kan stellen (conventionele en digitale radiologie, magnetisch resonantie). De technoloog medische beeldvorming ondersteunt de arts bij interventionele technieken, transthoracale echocardiografie en al de bijzondere beeldvormende, diagnostische en therapeutische technieken zoals radiotherapie en brachytherapie.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Raadpleeg de lijst van personen die over een visum beschikken voor het uitoefenen van (een deel van) het beroep van technoloog medische beeldvorming.

In de lijst wordt met een sterretje (*) aangeduid welke personen over een derogatie beschikken. Deze personen beschikken over een beperkt visum waarmee ze slechts één of meerdere prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep mogen uitvoeren. Als u wilt weten over welke prestaties of handelingen het precies gaat, kan u de beroepsbeoefenaar om meer informatie vragen.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 22 december 2017):

  • de minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep te mogen uitoefenen;
  • de technische prestaties die een technoloog medische beeldvorming kan stellen;
  • de handelingen waarmee een technoloog medische beeldvorming  door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De technoloog medische beeldvorming beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 22 december 2017.

- De Federale Overheid is bevoegd om de minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen te bepalen.
- De Gemeenschappen zijn bevoegd voor de interpretatie van de minimale kwalificatievereisten en de organisatie van de opleidingen:

Met een diploma van een opleiding die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten komt de technoloog medische beeldvorming  in aanmerking voor een erkenning en een visum.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97