Terug naar Paramedische beroepen

Wat doet een technoloog medische beeldvorming?

De technoloog medische beeldvorming is de paramedische beroepsbeoefenaar die onder meer toestellen in de medische beeldvorming of in de nucleaire geneeskunde in vivo bedient en dit onder toezicht van een arts. Hij draagt bij tot het voorbereidend onderzoek en de daarbij horende zorgverstrekking opdat de arts een diagnose kan stellen (conventionele en digitale radiologie, magnetisch resonantie).

De arts kan de technoloog medische beeldvorming belasten met de voorbereiding en manipulatie van substanties met diagnostisch en/of therapeutisch doel, de registratie, verwerking en weergave van beelden en gegevens, bepaalde staalafnames, het positioneren van de patiënt ter voorbereiding van een onderzoek... Daarnaast kan de arts de technoloog medische beeldvorming belasten om hem te helpen bij interventionele technieken, echografische en al de bijzondere beeldvormende, diagnostische en therapeutische technieken.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet bepaalt (KB van 28 februari 1997):

  • De minimale kwalificatievereisten waaraan men moet voldoen om het beroep te mogen uitoefenen
  • De handelingen waarmee een technoloog medische beeldvorming  door een arts kan worden belast.

Welke opleiding dient u te volgen?

De technoloog medische beeldvorming beschikt over een diploma van een opleiding hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten die opgesomd worden in het Koninklijk Besluit van 28 februari 1997.

Contact information

Contact center: 02/524 97 97