Wat doet een zorgkundige?

Een zorgkundige staat de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij, inzake de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten.

Beroeps- en competentieprofiel van de zorgkundige

Welke opleiding moet u volgen?

Om zorgkundige te worden zijn er verschillende mogelijheden:

 1. U beschikt over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting «personenzorg», onderafdeling «hulp aan de personen» van het secundair technisch onderwijs of het beroepsonderwijs, en u hebt een opleiding van zorgkundige gevolgd. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie.
   
 2. U hebt een opleiding gevolgd in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met elders verworven bekwamingen door de bevoegde instanties gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige.
   
 3. U bent geslaagd voor het eerste jaar van één van de volgende opleidingen:
 • Bachelor in de verpleegkunde
 • Gegradueerd verpleegkundige
 • Gebrevetteerd verpleegkundige

Hoe kan u een registratie aanvragen?

Na uw opleiding en het behalen van uw certificaat als zorgkundige vraagt u een registratie aan bij één van de Gemeenschappen.

Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum geeft u de toegang uw beroep. Het is uw ‘licence to practise’, u hebt het nodig om te kunnen werken. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u geregistreerd bent bij één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd. Van zodra u dit heeft ontvangen, kunt u beginnen werken. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe: het is de desbetreffende gemeenschap die uw dossier opvolgt.

U heeft voortaan zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

Lijst met zorgkundigen die over een visum beschikken

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

 • De verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen (KB van 12 januari 2006).
 • De nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige (KB van 12 januari 2006).

Contact information

Contact center: 02/524 97 97