Wat doet een zorgkundige?

Een zorgkundige staat de verpleegkundige onder zijn/haar toezicht bij, inzake de zorgverstrekking, de gezondheidsopvoeding en de logistieke activiteiten.

Raadpleeg :

Welke opleiding moet u volgen?

Om zorgkundige te worden zijn er verschillende mogelijheden:

 1. U beschikt over een getuigschrift van het tweede jaar van de derde graad van het secundair onderwijs, richting «personenzorg», onderafdeling «hulp aan de personen» van het secundair technisch onderwijs of het beroepsonderwijs, en u hebt een opleiding van zorgkundige gevolgd. Dit is een opleiding van één studiejaar in het kader van voltijds onderwijs of het gelijkwaardige in het onderwijs voor sociale promotie.
   
 2. U hebt een opleiding gevolgd in sociale promotie of een beroepsopleiding die, samen met elders verworven bekwamingen door de bevoegde instanties gelijkgesteld worden aan de opleiding van zorgkundige.
   
 3. U beschikt over een certificaat waaruit blijkt dat u  beschikt over de competenties van zorgkundige, verkregen door:
 • het slagen van het programma van het eerste jaar van de opleiding van verpleegkundige (60 ECTS van een bachelordiploma)
 • geslaagd zijn in een zowel theoretische als klinische opleiding betreffende de  ouderenzorg  (in het eerste jaar of later)
 • met vrucht minstens 150 uren stage aan het bed van de patiënt te hebben doorlopen - inclusief ouderenzorg (in het eerste jaar of later)
  Wettelijke basis: Koninklijk Besluit van 6 juni 2018

Hoe kan u een registratie aanvragen?

Na uw opleiding en het behalen van uw certificaat als zorgkundige vraagt u een registratie aan bij één van de Gemeenschappen.

Hoe krijgt u uw visum?

Uw visum geeft u toegang tot uw beroep en is uw ‘licence to practise’.  U hebt het nodig om uw beroep te kunnen uitoefenen. Het visum wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Wanneer u geregistreerd bent bij één van de Gemeenschappen, wordt de FOD Volksgezondheid automatisch gecontacteerd en wordt uw visum opgestuurd. U hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen naar de FOD Volksgezondheid toe.

U heeft ook zelf toegang tot uw visum op ons downloadportaal van zodra dit werd toegekend. U kunt het op ieder moment eenvoudig downloaden met uw elektronische identiteitskaart.

Als u een buitenlands diploma hebt en u wilt een visum aanvragen om in België te kunnen werken, volg dan deze procedure.

Waar vindt u de lijst met personen die het beroep mogen uitoefenen?

De nominatieve lijsten van de zorgberoepsbeoefenaars (Excel bestand) zijn verwijderd van de website.
Dankzij onze zoekmotor voor burgers kunt u nagaan of een beroepsbeoefenaar het recht heeft om een erkende beroepsactiviteit te mogen uitoefenen in de gezondheidszorg in België en voor welke specialiteit. Er bestaat ook een zoekmotor voor de werkgevers (bereikbaar alleen voor de vertegenwoordigers van een organisatie/onderneming).
Beide zoekmotors zijn beschikbaar op onze homepage onder de rubriek “Een erkend beroepsbeoefenaar zoeken”.

Wat is de reglementering van het beroep in België?

De wet definieert:

 • de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen (KB van 12 januari 2006).
 • de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige (KB van 12 januari 2006 en KB van 23 oktober 2023).
 • de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mogen stellen.(KB van 27 februari 2019)

 

 Waar vindt u informatie over de activiteiten die de zorgkundigen mogen uitvoeren?

In deze document (FAQ) vindt u de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

 

Waar vindt u statistieken in verband met het aantal zorgkundigen in België?

In de Jaarstatistieken 2018 vindt u de meest recente gegevens over het globaal aantal erkende zorgkundigen.

Meer informatie over de verzameling, de analyse en de verwerking van de gegevens over het aantal gezondheidszorgberoepsbeoefenaars kan u terugvinden op de pagina statistieken en planning.

 

Document

Contactgegevens

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97