Blootstelling aan asbest kan ernstige - en soms zelfs dodelijke - ziekten veroorzaken die pas jaren later  uitbreken. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) en het Asbestfonds (AFA) bieden hulp aan de slachtoffers.

Inhaleren van asbestvezels

Bij inademing kunnen de zeer fijne asbestvezels tot diep in de longen, met name de longblaasjes, binnendringen. Het risico op ziektes hangt af van de grootte van de vezels, de morfologie, de chemische samenstelling, de duur van de blootstelling en de concentratie aan fijne stofdeeltjes in de omgevingslucht die de geïnhaleerde hoeveelheid bepalen. Asbest kan ook via het water of de voeding worden ingenomen, maar dat is veel minder waarschijnlijk.

Ziekten

Er zijn een aantal asbestgerelateerde ziekten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze zich lange tijd na de blootstelling aan dit materiaal ontwikkelen, wat het extra moeilijk maakt om de diagnose te stellen.
• asbestose: een longfibrose waarbij de longen stijver worden en de ademhaling bemoeilijkt wordt. De ziekte ontwikkelt zich tussen 10 en 20 jaar na de blootstelling aan asbest. De ziekte is op zich niet dodelijk, maar de patiënt wordt door de ziekte gevoeliger voor infecties.
• pleurale  plaques: fibreuze verdikkingen van het borstvlies (tussen de borstwand en de longen) die kunnen verkalken. Ze beschadigen echter niet de ademhalingsfunctie van de longen. Ze ontwikkelen zich tussen 15 en 20 jaar na de blootstelling aan asbest.
• mesothelioom: een kwaadaardige tumor aan het borstvlies, waardoor het volume van de long vermindert. Over het algemeen ontwikkelt mesothelioom zich pas tussen 25 en 40 jaar na de blootstelling aan asbest. De ziekte kent een fatale afloop.
• longkanker: ontstaat in de bronchiën tussen 15 en 25 jaar na de blootstelling aan asbest. Roken verhoogt het risico op het ontstaan van longkanker aanzienlijk (50 keer hoger).
• larynxkanker: sedert enige tijd wordt aanvaard dat deze vorm van kanker veroorzaakt kan worden door asbest.

Informatie en vergoeding van de slachtoffers

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's richt zich tot werknemers en erkent de aandoeningen die het gevolg zijn van blootstelling aan asbestvezels. Op de internetsite van het fonds kan u de volgende documenten downloaden:
- de criteria voor de erkenning en de schadevergoeding van de beroepsziekten veroorzaakt door asbest
- het formulier voor het indienen van een geldige vergoedingsaanvraag

Het Asbestfonds werd opgericht binnen het Fonds voor de beroepsziekten. Het is bedoeld voor alle zieken die reeds via het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) een schadevergoeding kregen, voor zelfstandigen en voor milieuslachtoffers. Sinds 1 april 2007 kent het Asbestfonds vergoedingen voor asbestose en mesothelioom toe. Bij overlijden van de werknemer aan deze ziekten, keert het AFA een vergoeding uit aan de eventuele rechthebbenden. Het formulier voor de aanvraag van een schadevergoeding is beschikbaar op de website van het Asbestfonds, en ook de toekenningsvoorwaarden worden er toegelicht.