Een bijzonder aandachtspunt is het gebruik van de gsm door kinderen. Kinderen kunnen gevoeliger zijn voor radiogolven. Kinderen absorberen 2 keer meer straling in de hersenen dan volwassenen, en 10 keer meer in het beenmerg van de schedel. Daarbij zal door de populariteit van de gsm de cumulatieve blootstelling van de huidige generatie kinderen bij hun volwassenheid veel hoger zijn dan die van de huidige volwassenen. Dit spoort aan tot voorzichtigheid.

Daarom mogen er vanaf 1 maart 2014 geen mobiele telefoons meer op de Belgische markt gebracht worden die speciaal voor kleine kinderen zijn ontworpen. Het gaat om aangepaste mobiele telefoons, bedoeld voor kinderen jonger dan 7 jaar, bijvoorbeeld met weinig toetsen, met een voor kinderen aantrekkelijke vorm. Daarnaast mag er vanaf die datum ook geen reclame gemaakt worden voor gsm-gebruik bij dezelfde leeftijdsgroep. Een gsm mag immers niet beschouwd worden als een stuk speelgoed. Meer weten over de nieuwe reglementering over het verbod op de reclame voor kinderen en het verbod op de verkoop van kinder-gsm’s? Neem een kijkje in onze lijst met veelgestelde vragen.
 

Document