Net zoals de klimaatcrisis is ook de problematiek van de biodiversiteit een prioritaire uitdaging. In het licht daarvan besliste België onlangs om toe te treden tot de alliantie van de Amsterdam Declarations Partnership-landen.

Dit houdt  onder meer het volgende in:

  • het bevorderen van de duurzaamheid in de landbouw door de aan landbouwgrondstoffen gerelateerde ontbossing te bannen en daartoe samen te werken met de consumerende en producerende landen, en met alle actoren doorheen de toeleveringsketens;
  • het nemen van maatregelen, op nationaal vlak en in groepsverband, en ook samen aansturen op een sterk en ambitieus optreden op Europees vlak met het oog op een duurzame bevoorrading van landbouwgrondstoffen zonder ontbossing en zodoende bij te dragen tot het behoud van bossen en hun ecosystemen op wereldvlak.

Het Amsterdam Declarations Partnership, gebaseerd op de Amsterdam Declarations uit 2015 in de context van het Akkoord van Parijs en van de Verklaring van New-York van 2014, werd al ondertekend door Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België. De alliantie pleit voor duurzame grondstoffen zonder ontbossing en werkt samen met de actoren uit de privésector en met de producerende landen.