Gezien de problemen die de jacht geeft op het vlak van dierenwelzijn, heeft de IWC een Werkgroep opgericht rond Jachtmethoden en Problemen inzake welzijn.

De thema’s welzijn en ethiek staan dus wel degelijk op de agenda van de IWC.

Samen met de problematiek van het behoud en het wetenschappelijk onderzoek vormen welzijn en ethische kwesties een hoeksteen voor de toekomst van de IWC.