EPD staat voor “environmental product declaration” en is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse.

Het KB Milieuboodschappen voorziet in de oprichting van een federale EPD databank en legt verschillende regels vast eigen aan een EPD programma. Het EPD programma zet de eisen van het KB Milieuboodschappen om naar praktijk. De FOD Volksgezondheid baseert zich hiervoor op de NBN EN ISO 14025 waardoor ze optreedt als programma operator. Het programma van de FOD Volksgezondheid krijgt de naam “Belgisch EPD Programma”, afgekort tot B-EPD.

Het hoofddoel van het Belgisch EPD programma is een kader te bieden voor geïnteresseerde organisaties om EPDs te ontwikkelen en ter beschikking stellen conform het KB EPD. Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

Het programma is gestart op 7 december 2016.
Korte introductie tot het B-EPD programma

Structuur

De programma operator is de FOD Volksgezondheid. Zij laat zich bijstaan door een stuurgroep, een adviesgroep, een comité van experten, een comité voor de review van PCR documenten en een comité mbt verifiërende personen. Voor meer informatie verwijzen we naar de Algemene programma instructies.

Verificatie

Een EPD is conform het B-EPD programma als zijn conformiteit met het KB Milieuboodschappen en de Algemene Programma Instructies werd geverifieerd.

Dit kan enkel gebeuren door een verifiërende persoon die zich voorafgaandelijk heeft aangemeld bij de programma operator. De procedure en kosten hiervoor vindt u bij de referentiedocumenten.

De fabrikant is vrij om binnen de lijst van aangemelde verifiërende personen iemand te kiezen.

Integratie van EPD's in de TOTEM-bibliotheek

Sinds de lancering van TOTEM in 2018 worden generieke milieu-impactdata gebruikt om de impact van gebouwen en elementen te beoordelen.
In 2020 start TOTEM met het gebruik van specifieke milieu-impactdata, gedeclareerd door producenten onder de vorm van een EPD .

De EPD-gegevens komen uit de Belgische B-EPD databank.
De integratie gebeurt in 2 stappen, telkens voorafgegaan door een testfase:

  • In de loop van oktober 2020 zal een beperkte set van EPD volgens EN15804+A1 beschikbaar zijn in de TOTEM-bibliotheek; ze zullen publiek beschikbaar zijn tot de overgang naar EN 15804+A2.
  • Eerste semester 2021 zal TOTEM een grote update ondergaan om te voldoen aan de norm EN15804+A2. Vanaf dan zullen geverifieerde en gevalideerde B-EPD's die volgens de norm EN15804+A2 zijn opgesteld in de TOTEM-bibliotheek opgenomen worden. TOTEM zal dit kader aanhouden voor 5 jaar.

 De eerste testfase is ondertussen afgerond. Wij danken de federaties en bedrijven die ons B-EPD of data hebben aangeleverd om de integratie in TOTEM te testen voor de EN 15804-A1: ECIA, Fedbeton, Isoproc, Muylle-Facon, Recticel, Reynaers, Saint-Gobain, SVK, Unilin, VMZinc en Wienerberger.
 
Indien u andere vragen heeft over de EPD-integratie in TOTEM of u wenst deel te nemen aan de tweede testfase met B-EPD's volgens EN15804+A2, kan u contact opnemen met ons.
We willen alle fabrikanten aanmoedigen om hun eigen B-EPD volgens EN15804+A2 op te stellen; vanaf 2021 zullen deze gegevens publiek beschikbaar zijn voor gebruik door alle TOTEM-gebruikers! Voor specifieke vragen over B-EPD’s kan u contact opnemen met de FOD Leefmilieu: epd@health.fgov.be

Referentiedocumenten

Methodologie

Met het oog op integratie in Totem (de gebouwcalculator van de gewestelijke overheden) stellen wij de volledig set van impact categorieën en hun methodologie digitaal ter beschikking. U kan deze zo gemakkelijk importeren in uw Gabi en Simapro software. Ze zijn verplicht voor gebruik in Totem.

Deze bestanden zijn enkel relevant voor B-EPDs volgens EN 15804+A1. Voor EN 15804+A2 is de volledige set van “core” en “additional” indicatoren van toepassing.

U wenst zich aan te melden als verifiërende partij?

De richtlijnen en tarieven om zich aan te melden vindt u in het referentiedocument verifiërende personen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in via  epdnews@environment.belgium.be en we brengen u op de hoogte bij de publicatie van nieuwe documenten of belangrijke nieuwsfeiten.

Contact

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Productbeleid

Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL 
Telefoon : +32 (0)2 524.97.97
Email: epd@environment.belgium.be