EPD staat voor “environmental product declaration” en is een schriftelijke verklaring met gekwantificeerde informatie over een bepaalde set van milieu-impacten gebaseerd op een levenscyclusanalyse.

Het KB Milieuboodschappen voorziet in de oprichting van een federale EPD databank en legt verschillende regels vast eigen aan een EPD programma. Het EPD programma zet de eisen van het KB Milieuboodschappen om naar praktijk. De FOD Volksgezondheid baseert zich hiervoor op de NBN EN ISO 14025 waardoor ze optreedt als programma operator. Het programma van de FOD Volksgezondheid krijgt de naam “Belgisch EPD Programma”, afgekort tot B-EPD.

Het hoofddoel van het Belgisch EPD programma is een kader te bieden voor geïnteresseerde organisaties om EPDs te ontwikkelen en ter beschikking stellen conform het KB EPD. Het B-EPD programma is toegankelijk voor bouwproducten die in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden in België of die in bouwwerken op Belgisch grondgebied kunnen worden gebruikt.

Het programma is gestart op 7 december 2016.
Korte introductie tot het B-EPD programma

Ben je geïnteresseerd om een EPD te laten opstellen?
Deze praktische gids voor producenten toont welke stappen u moet doorlopen en wat de voordelen zijn voor uw bedrijf.  
U kan de gids hier downloaden: B-EPD gids

U kunt ook gedrukte exemplaren van de gids bestellen (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels) via epd@environment.belgium.be.

Structuur

De programma operator is de FOD Volksgezondheid. Zij laat zich bijstaan door een stuurgroep, een adviesgroep, een comité van experten, een comité voor de review van PCR documenten en een comité mbt verifiërende personen. Voor meer informatie verwijzen we naar de Algemene programma instructies.

Verificatie

Een EPD is conform het B-EPD programma als zijn conformiteit met het KB Milieuboodschappen en de Algemene Programma Instructies werd geverifieerd.

Dit kan enkel gebeuren door een verifiërende persoon die zich voorafgaandelijk heeft aangemeld bij de programma operator. De procedure en kosten hiervoor vindt u bij de referentiedocumenten.

De fabrikant is vrij om binnen de lijst van aangemelde verifiërende personen iemand te kiezen.

Integratie van EPD's in de TOTEM-bibliotheek

TOTEM integreert twee keer per jaar nieuwe EPDs in haar calculator voor gebouwen. Dit zijn de deadlines waarbinnen uw EPD status “granted” moet bereiken :

Deadline

01.06

01.10

De EPD moeten conform EN 15804/A2 zijn en alle bijkomende regels van het B-EPD programma en TOTEM.

Referentiedocumenten

U wenst zich aan te melden als verifiërende partij?

De richtlijnen en tarieven om zich aan te melden vindt u in het referentiedocument verifiërende personen.

Op de hoogte blijven

Schrijf u in via  epdnews@environment.belgium.be en we brengen u op de hoogte bij de publicatie van nieuwe documenten of belangrijke nieuwsfeiten.

Contact

Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid,Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Dienst Productbeleid

Galileelaan 5/2
B – 1210 BRUSSEL 
Telefoon : +32 (0)2 524.97.97
Email: epd@environment.belgium.be