Convenant Evenwichtige Voeding.

Op 13 juni 2016 ondertekende minister van Volksgezondheid Maggie De Block, in samenwerking met FEVIA (de federatie van de Belgische voedingsindustrie) en COMEOS (de federatie voor handel en diensten), het Convenant Evenwichtige Voeding.

De doelstelling van dat convenant is om bij te dragen tot een daling van de calorie-inname van 5% door het suiker- en/of vetgehalte te verlagen, en door een verbetering van de samenstelling van voedingsproducten. Er wordt dus aan de bedrijven uit de levensmiddelensector gevraagd om de samenstelling van hun producten te optimaliseren door meer vezels en volle granen toe te voegen of door het gehalte aan toegevoegde suikers, verzadigde vetten en calorieën te verminderen. Het uiteindelijke doel is obesitas te bestrijden.

Die gezamenlijke stellingname van FOD Volksgezondheid en de voedingssector heeft al resultaat opgeleverd: meer dan 2 op 3 voedingsbedrijven in België hebben de samenstelling van minstens één van hun producten gewijzigd.

Iedereen moet er zich echter van bewust zijn dat het niet mogelijk is om het obesitasprobleem op te lossen enkel door de samenstelling van de producten aan te passen en de consumptie van die producten te bevorderen. Het is noodzakelijk dat iedereen gezondheid op een globalere manier gaat benaderen door een aantal factoren te combineren, zoals een evenwichtige en gevarieerde voeding, maar ook voldoende lichaamsbeweging.

Het zoutconvenant zorgde voor een daling met 10% van de consumptie van dat ingrediënt, dat alomtegenwoordig is in de samenstelling van voedingsproducten.

Met dit Convenant Evenwichtige Voeding tonen we aan dat we onze verantwoordelijkheid willen opnemen om de consument te helpen streven naar een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl, de sleutel in de strijd tegen obesitas.