Asbest in het dagelijks leven

Asbest werd gebruikt voor talrijke toepassingen, meer bepaald in de bouwsector. Het zal dan ook nog lange tijd in onze leefomgeving aanwezig zijn.

Als het asbesthoudend materiaal nog in goede staat is, is het vaak beter om het niet te verwijderen. Asbestverwijdering is technisch moeilijk, kost veel en houdt risico’s in voor zowel de werknemers als de bevolking. U loopt altijd het risico dat er asbestvezels vrijkomen.

Laat het over aan specialisten!

Asbesthoudend materiaal in goede staat is op zich niet gevaarlijk. Het gevaar schuilt in het vrijkomen van fijne asbestvezels en het inademen ervan, bijvoorbeeld bij het gebruik van boormachines of hogedrukreinigers. Het is dus belangrijk om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het vrijkomen van die vezels te beperken wanneer u met asbesthoudend materiaal moet werken.

pict_eloDe beste oplossing voor privépersonen bestaat erin gespecialiseerde firma’s in te schakelen die op federaal niveau door de FOD Werkgelegenheid erkend zijn voor het verwijderen van asbest, en op gewestelijk niveau voor het ophalen en verwijderen van asbestafval. Die bedrijven zullen bij het uitvoeren van de werken de regels die de wetgever oplegt in acht nemen en de noodzakelijke preventiemaatregelen nemen.

We raden u dus ten stelligste af om asbestwerken zelf uit te voeren.

Als u toch zelf dergelijke werkzaamheden wil uitvoeren, lees dan de tips van uw gewest:
•  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel
• Wallonië: brochure « L’amiante dans et autour de la maison »
• Vlaanderen: www.asbestinfo.be (OVAM)

Diensten voor asbestverwijdering

Er zijn bedrijven gespecialiseerd in asbestverwijdering die erkend zijn door de FOD Werkgelegenheid.

Diensten voor afvalverwijdering

Het verwijderen van asbestafval behoort tot de bevoegdheden van de gewesten. Dat verklaart de eventuele verschillen in de wetgeving die van toepassing is in Wallonië, Brussel en Vlaanderen. Bovendien gelden voor bedrijfsafval andere voorschriften dan voor huishoudelijk afval. De bepalingen kunnen ook nog van gemeente tot gemeente verschillen.

Met uw vragen in verband met asbest kan u terecht bij de gemeentelijke milieudiensten en de bevoegde gewestelijke overheidsinstellingen. De gegevens van de overheidsinstellingen voor de drie gewesten vindt u hier:  

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Tel.: 015 284 284
Asbest contactformulier
www.asbestinfo.be
https://www.vlaanderen.be/asbest

Leefmilieu Brussel
(Administratie voor leefmilieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86 C / 3000
1000 Brussel
Tel.: 02 775 75 75
Contactformulier 
https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen/verplichtingen/asbest

Office Wallon des Déchets
Service Public de Wallonie
Département du Sol et des Déchets
Avenue Prince de Liège, 15
B-5100 Namur
Tél. : +32 (0) 81 33 65 75
Fax : +32 (0) 81 33 65 22
Numéro vert: 1718 - Contactformulier
http://environnement.wallonie.be/
http://environnement.wallonie.be/publi/education/brochure_amiante.pdf

La Cellule permanente environnement-santé (CPES) - (Permanente Eenheid Milieu-gezondheidszorg) :
http://environnement.sante.wallonie.be/home/en-wallonie/cellule-permanente-environnement-sante.html