Kiezen voor ecologisch consumeren is gemakkelijk, dankzij het Europees Ecolabel. Het zegt u welke producten of diensten milieuvriendelijker zijn. Het Europees Ecolabel streeft ernaar de negatieve effecten van productie en verbruik op het milieu, de volksgezondheid, het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen van diverse producten te verminderen. Producten met het EU Ecolabel zijn mild voor het milieu en sterk van kwaliteit.

Het EU Ecolabel, wat is dat?

logo EU Ecolabel Dit bloemvormige label bestaat voor zeer diverse productcategorieën en diensten, van schoonmaakmiddelen, over verven tot textiel, computers en vakantieverblijven, ….
 

Voor elke van deze productcategorieën zijn criteria opgesteld die rekening houden met de milieu-impact van fabricage tot afval. Bij de ontwikkeling van de criteria worden verschillende stakeholders betrokken. Bovendien gebeurt de controle op het al dan niet voldoen aan de criteria door onafhankelijke instellingen. Dit maakt van het Europese Ecolabel een betrouwbaar label.

De korte film "Het Europees Ecolabel. Voor de gezondheid van onze planeet" stelt het label voor en brengt het groeiende milieubewustzijn van consumenten in beeld. Ook experten komen aan het woord die de nadruk leggen op de kwaliteit en de betrouwbaarheid van het EU Ecolabel.

Een ander voordeel van het EU Ecolabel is dat het in alle landen van de Europese Unie en ook in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland erkend is.

Op de website www.ecolabel.be komt u nog veel meer te weten over het EU Ecolabel, o.a.:

• Voor welke productgroepen er een EU Ecolabel is
• De licentiehouders in België
• Hoe de criteria worden opgesteld

De specifieke criteria per productgroep vindt u terug op de Europese website.