Als burger heeft u toegangsrecht tot de milieu-informatie van België. De federale overheid publiceert om de vier jaar een federaal milieurapport in samenwerking met alle federale administraties wier bevoegdheden een invloed kunnen hebben op het milieu. Ook de federale nota’s over de milieu-indicatoren worden om de vier jaar gepubliceerd, twee jaar na het federaal rapport.

Het eerste federale Milieurapportdat in 2010 werd gepubliceerd, liet toe een zeer volledige inventaris te maken van de milieubevoegdheden van iedere federale administratie. De daarop volgende rapporten hadden onder meer tot doel de evolutie aan te tonen in vergelijking met deze eerste stand van zaken.

De voornaamste les die uit dit eerste rapport kon worden getrokken was dat belangrijke milieubevoegdheden of bevoegdheden die verband houden met het milieu, nog altijd voorbehouden zijn voor het federale niveau. De daarop volgende rapporten tonen de evolutie in vergelijking met deze eerste stand van zaken.

Raadpleeg de andere Federale Milieurapporten.