Het medisch interventieplan (MIP)  heeft als doel de uitwerking van een efficiënte medische hulpverlening.

Het plan definieërt de specifieke procedures voor het medisch beheer van een collectief incident met grote omvang. Het plan maakt integraal deel uit van de Nood-en Interventieplannen. We spreken hier ook van het "monodisciplinair plan discipline 2".

Een moto : “elk van de slachtoffers moet een aangepaste hulp krijgen”.

 

Omzendbrief DGH/2017/D2/Medisch interventieplan