De Verenigde Naties hebben aangegeven bezorgd te zijn over de massale bijensterfte, verspreid over de hele wereld. Een rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) verzamelt en analyseert de laatste wetenschappelijke gegevens over het verdwijnen van de bijenkolonies.


Volgens het rapport van de VN spelen onder andere de volgende factoren een rol in de bijensterfte :
 
• nieuwe types virulente ziekteverwekkende schimmels, die dodelijk kunnen zijn voor bijen en de andere belangrijkste bestuivende insecten, werden overal ter wereld vastgesteld. Hun migratie van de ene streek naar de andere werd ongelukkig genoeg bespoedigd door de toename van de internationale verplaatsingen door toedoen van de mondialisering en de snelle toename van de internationale handel.
• bij benadering 20.000 soorten planten met bloemen, waar tal van bijensoorten afhankelijk van zijn voor hun voedsel, zouden de komende decennia kunnen verdwijnen, als er niet erg snel bijkomende maatregelen worden genomen om ze in stand te houden.
• het overmatig gebruik van chemische producten in de landbouw, bij voorbeeld systemische insecticiden, is schadelijk en toxisch voor bijen. Sommige producten kunnen de bestuivers zelfs vernietigen als ze in combinatie worden gebruikt; dat fenomeen wordt het «cocktaileffect» genoemd.
• de klimaatverandering, als we niets doen om die tegen te gaan, zou de situatie nog erger kunnen maken, en dat op een aantal manieren: door de bloeiperiodes van de planten te wijzigen, door de regenseizoenen te doen opschuiven, etc. Dat zou ook de kwaliteit en de kwantiteit van de door planten geproduceerde nectar kunnen verminderen, waardoor we in een vicieuze cirkel belanden.
 
Het rapport bevat geen aanbevelingen.

Het UNEP is trouwens medefinancier van het wereldwijde project ‘Conservation and Sustainable Use of Pollinators in Agriculture’, uitgevoerd door de FAO.