Het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties 

Het VN-Zeerechtverdrag  vermeldt walvisachtigen uitdrukkelijk en voorziet dat de Staten verplicht zijn om voor het behoud van walvisachtigen samen te werken met de bevoegde internationale organisaties (bijvoorbeeld: de IWC). De Staten mogen in het kader van de visvangst ook strengere behoudsmaatregelen treffen dan de maatregelen die in het VN-Zeerechtverdrag voorzien zijn (met name het optimale gebruik van de middelen). Het specifieke rechtsstelsel van het VN-Zeerechtverdrag voor walvisachtigen geldt voor exclusieve economische zones en in volle zee.

Andere verdragen

Andere verdragen over vervuiling op zee (MARPOL) of de bescherming van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan (OSPAR) behandelen ook de bescherming van de walvisachtigen.