Ieder ziekenhuis moet beschikken over een ziekenhuisnoodplan (ZNP) om het hoofd te bieden aan grote ongevallen binnen (bv. stroompanne, chemisch ongeval, ziekenhuisbacterie…) en buiten het ziekenhuis (bv. kettingbotsing, overstroming, aanslag…).   
In een ziekenhuisnoodplan staan de procedures omschreven om een plotse toestroom aan patiënten efficiënt op te vangen zonder dat de zorg voor al opgenomen patiënten in het gedrang komt. De opvangcapaciteit van het ziekenhuis moet snel kunnen opgedreven worden.

Op deze pagina vindt u meer informatie over:

Ondersteunende tools

De FOD Volksgezondheid heeft een aantal tools ontwikkeld om ziekenhuizen te helpen met het ziekenhuisnoodplan:

 • Een template van het ziekenhuisnoodplan die u kan invullen voor uw ziekenhuis en waarin u via hyperlinks snel uw informatie kan terugvinden op het moment van een noodsituatie. Deze template bestaat uit:
  - een leidraad die bevat een lijst van afkortingen en definities om duidelijkheid en helderheid te scheppen,
  - een sjabloon
  - actiekaarten
  - een checklist
  - een leidraad CBRN Dit document is omvangrijk.
  - een leidraad Explosies
   
 • registratieformulieren:  
  - een registratieformulier slachtoffer: Gelieve bij voorkeur de digitale versie te gebruiken. Indien dat niet mogelijk is, vindt u hier tevens de papieren versie terug die u kan afdrukken om manueel in te vullen.
   - een aanwezigheidslijst verwanten: Gelieve bij voorkeur de digitale versie te gebruiken. Indien dat niet mogelijk is, vindt u hier tevens de papieren versie terug die u kan afdrukken om manueel in te vullen.
   
 • Een brochure, een logo en een huisstijl om de uniformiteit van het ziekenhuisnoodplan te benadrukken.
   
 • De ppt-presentaties van de sprekers van het symposium over de ondersteunende tools, kan je nalezen en raadplegen. Evenals de mondelinge presentaties van de ondersteunende tools, zijn beschikbaar op deze pagina. Zie het programma hieronder.
   
 • De werkgroep sjabloon ziekenhuisnoodplan heeft een tool uitgewerkt om de risico - analyse van uw ziekenhuis, uit te voeren.
   
 • Deel uw positieve ervaringen en verbeterpunten over de afkondiging van uw ZNP (reële incidenten of oefeningen) met andere ziekenhuizen. Hiertoe werd de tool lessons learned ontwikkeld.
   
 • De stuurgroep ziekenhuisnoodplan heeft een FAQ uitgewerkt om een antwoord te bieden op veelgestelde vragen.
   
 • Algemene beschouwingen over het ZNP door een federaal gezondheidsinspecteur. U kan ze ook nalezen in de vorm van een powerpoint.
 • Er wordt een opvolging voorzien en de tools worden minimum één keer per jaar geactualiseerd. U kunt uw opmerkingen tot verbetering geven d.m.v. een formulier. Deze opmerkingen zullen geëvalueerd en geïmplementeerd worden door de stuurgroep van experten, die als federaal kenniscentrum fungeert. Al uw vragen en opmerkingen zijn welkom op HospitalEmergencyPlan@health.belgium.be.

Samenwerking tussen de beleidsniveaus

De bevoegdheden op het vlak van de ziekenhuisnoodplanning zijn verspreid over de verschillende beleidsniveaus in ons land. Om de samenwerking rond de ziekenhuisnoodplanningte stroomlijnen , hebben de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten een ‘gemeenschappelijke verklaring’ en een ‘protocolakkoord’ uitgewerkt.

Het protocolakkoord vervat een akkoord over onder andere de fasering, de goedkeuringsprocedure, de terminologie en principiële uitgangspunten zoals generieke scenario’s ende afstemming met de algemene noodplanning.