Het dragen van een masker om virale luchtweginfecties te voorkomen in alle omstandigheden (pandemisch, epidemisch, endemisch) bij gezondheidszorgactiviteiten


Gelieve te noteren dat dit document niet kan worden beschouwd als een traditioneel advies van de Hoge Gezondheidsraad ; het is een "Open Consultatie", die enkel de verantwoordelijkheid inhoudt van de ondertekenaars van het document die het bij consensus en per e-mail hebben goedgekeurd. Een dergelijk overleg is opgezet tussen de HGR, de deskundigen van Sciensano, de deskundigen van de Risk Assessment Group (RAG) en de deskundigen van de Strategic Scientific Committee (SSC) om een optimale coördinatie van de Belgische aanbevelingen aan de autoriteiten en de professionals op het terrein te waarborgen.
Een breder advies (HGR 9749: Comprehensive management of COVID-19 patients in health care institutions and common standard procedures for the prevention of severe acute respiratory infections - SARI) is in de maak en zal de belangrijkste aanbevelingen van dit dringende document

Momenteel alleen beschikbaar in het Engels.