Zorgen voor een goede binnenluchtkwaliteit is een cruciaal element van onze volksgezondheid geworden. We brengen meer dan 85% van onze tijd door in gesloten ruimten. Of dat nu thuis, in een restaurant, in een sportschool of in een bioscoop is. En de binnenlucht die we inademen kan soms vervuild zijn door stof, chemicaliën, micro-organismen, bacteriën en ... virussen. Om de verspreiding van deze verontreiniging te beperken, is er één belangrijke boodschap: verlucht, ventileer en zuiver! 

 Het publiek in alle sereniteit ontvangen

‘Hier zal alleen de film uw adem benemen!’ weerspiegelt de wens van de Federatie van Cinema’s van België (FCB) om de binnenluchtkwaliteit in haar bioscopen te garanderen. De FCB wil het publiek geruststellen dat ze haar toeschouwers in alle veiligheid kunnen ontvangen en deed daarom een beroep op de FOD Volksgezondheid. De experten van de FOD ontwikkelden een berekeningsmethode waarmee het maximum aantal toegelaten personen in een zaal ("de toegelaten capaciteit") bepaald kan worden. Het resultaat houdt niet alleen rekening met de capaciteit van de ruimte, maar ook met het prestatieniveau van de ventilatie- en zuiveringssystemen.

Transparantie, een garantie voor vertrouwen

De FCB is een pionier in het gebruik van dit meetinstrument dat ze in alle partnerzalen van het project gaan toepassen. Het initiatief is gebaseerd op een vrijwillige aanpak en op autocontrole. Elke uitbater codeert, genereert en controleert zijn eigen gegevens en stelt deze ter beschikking van de FOD Volksgezondheid. Op die manier is het de uitbater die het proces controleert en verantwoordelijk is voor het aanbrengen van het label. De FOD  garandeert de kwaliteit van het meetinstrument dat de bioscoopuitbaters in staat stelt om betrouwbare gegevens over hun binnenluchtkwaliteit te verkrijgen. 

Het gaat om een veelbelovend proefproject waarbij de resultaten van de partnerbioscopen geëvalueerd zullen worden voordat het systeem ook door andere uitbaters wordt ingevoerd.