Historische bedreigingen zijn:
jacht en dodelijke vangsten
botsingen met boten
bijvangsten.

Deze opzettelijke en onopzettelijke bedreigingen zijn te wijten aan menselijke activiteiten en bestaan al lange tijd. De impact ervan op de walvisachtigen staat vast. Het aantal walvisachtigen dat er slachtoffer van is, is met een relatieve precisie gekend.