Advies 7801 - Terrorisme

Biologisch en chemisch terrorisme (september 2003) (HGR 7801)

Advies 6545-2 - Maten en gewichten

Maten en gewichten: handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België (juni 2005 - 2de oplage) (HGR 6545-2)

Advies 8337 - Grieppandemie

Beperking van het bloedgebruik in geval van een grieppandemie (november 2007) (HGR 8337)

Advies 8153 - Creutzfeldt-Jakob

Noodzaak om bepaalde onderzoeken verplicht te maken om het risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te beperken in het belang van de volksgezondheid (november...

Advies 8156 - Geïntegreerde behandeling

Geïntegreerde behandeling van patiënten in het algemeen ziekenhuis (augustus 2007) (HGR 8156)