Advies 8117 - prebiotica en probiotica

Advies betreffende de definities en criteria omtrent prebiotica en probiotica in het kader van de gezondheidsbeweringen (juli 2007) (HGR 8117)