Advies 6545-2 - Maten en gewichten

Maten en gewichten: handleiding voor gestandaardiseerde kwantificering van voedingsmiddelen in België (juni 2005 - 2de oplage) (HGR 6545-2)

Advies 3933 - Jodium

Informatie bestemd voor het medische korps en het grote publiek in verband met een aangepaste jodiumopname via de voeding en de meest doeltreffende wijzen om het jodiumaanbod te...

Advies 8117 - Voedings- en gezondheidsbeweringen

Advies van de HGR: Voedings- en gezondheidsbeweringen (juni 2005) (HGR 8117)

Advies 8191 - SUBEL. Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen

SUBEL. Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen (oktober 2006) (HGR 8191)

Advies 5852 - Dioxinen

Voorstel voor een waarde betreffende een te verdragen dagelijkse dosis aan dioxinen en dioxine-achtige substanties (oktober 1998) (HGR 5852)