Advies 8048-4 - vCJD-overdracht

Advies van de HGR betreffende het risico van vCJD-overdracht bij bloedtransfusie (juni 2005) (HGR 8048-4)

Advies 8152 - Creutzfeldt-Jakob

Te verstrekken informatie in geval van risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (oktober 2007) (HGR 8152)

Advies 7847 - Rode bloedlichaampjes

Advies van de HGR omtrent de diepgevroren rode bloedlichaampjes: praktische modaliteiten, bereiding en gebruik (november 2003) (HGR 7847)

Advies 7793-2 - West-Nijlvirus

Advies van de HGR betreffende de te nemen maatregelen om een overdracht van het West-Nijlvirus via transfusie of transplantatie te voorkomen en om het tijdig op te sporen (...

Advies 8094 - Beveiliging

Advies van de HGR betreffende de maximale beveiliging van de bloedinzameling en -transfusie (februari 2005) (HGR 8094)