Advies 8337 - Grieppandemie

Beperking van het bloedgebruik in geval van een grieppandemie (november 2007) (HGR 8337)

Advies 8153 - Creutzfeldt-Jakob

Noodzaak om bepaalde onderzoeken verplicht te maken om het risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob te beperken in het belang van de volksgezondheid (november...