Advies 7793-2 - West-Nijlvirus

Advies van de HGR betreffende de te nemen maatregelen om een overdracht van het West-Nijlvirus via transfusie of transplantatie te voorkomen en om het tijdig op te sporen (...

Advies 8094 - Beveiliging

Advies van de HGR betreffende de maximale beveiliging van de bloedinzameling en -transfusie (februari 2005) (HGR 8094)

Advies 6344 - Albumine

De perfusie van menselijke albumine en de vervangoplossingen - Consensusconferentie van 1994 (september 2000) (HGR 6344)

Advies 8097 - Creutzfeldt-Jakob

Advies van de HGR betreffende het werkelijk risico van overdracht van de vari</tag>ant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) door transfusie van plasmaderivaten...

Advies 8003 - NAT-tests

Advies betreffende NAT-tests en stabiele fractie (april 2004) (HGR 8003)