Advies 8317 - Kwaliteitsnormen vaatallogreffen

Specifieke kwaliteitsnormen voor vaatallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (herziening 2007) (november 2007) (HGR 8317)

Advies 8318 - Kwaliteitsnormen humane cellen

Specifieke kwaliteitsnormen voor humane cellen waarvoor geen andere specifieke kwaliteitsnormen bestaan en die voor toepassing op de mens bestemd zijn (november 2007) (HGR 8318)

Advies 7963 - Kwaliteitsnormen allogreffen locomotorisch stelsel

Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (april 2000) (HGR 7963)

Advies 7952 - Weefselbanken

Advies van de HGR betreffende de herziening van de reglementering op de weefselbanken (december 2001) (HGR 7952)

Advies 7746 - Commissie klinische biologie

Advies van de HGR inzake de aanbevelingen van de commissie klinische biologie betreffende het decentraal uitvoeren van klinisch-biologische onderzoeken (februari 2002) (HGR 7746)