Advies 5303-11 - Endoscopisch materiaal

Het onderhoud van endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (april 1995) (HGR 5303-11)

Advies 8113 - Ontsmetten

Advies van de HGR: gebruik van slecht ontsmette voorwerpen in het kader van het uitvoeren van handelingen die niet tot de geneeskundepraktijk behoren (december 2005) (HGR 8113)

Advies 5303-12 - Hygiëne tandheelkundige praktijk

Hygiëne in de tandheelkundige praktijk (maart 1997) (HGR 5303-12)

Advies 5109 - Medisch verzorgingsafval

Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval (maart 2005) (HGR 5109)

Advies 8133 - Gezelschapsdieren

Advies betreffende de mogelijkheid om gezelschapsdieren toegang te verlenen tot verzorgingsinstellingen, en over de effecten ervan op de gezondheid van de patiënten (januari 2006...