Advies 7701-2 - Federaal Richtplan

Advies van de HGR betreffende het voorontwerp van het Federaal Richtplan (2003-2005) productbeleid en milieu (januari 2003) (HGR 7701-2)

Advies 7938 - KB

Advies betreffende het ontwerp KB tot wijziging van het KB van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen (oktober 2003) (HGR 7938)

Advies 7626-1 - Biologische en scheikundige wapens

Informatie ten behoeve van het artsenkorps betreffende de medische aspecten van blootstelling aan biologische en scheikundige wapens als gevolg van terroristische acties (oktober...

Advies 7409 - Tribultyltin

Tribultyltin (TBT): Advies van de HGR met betrekking tot de problematiek van organotinverbindingen in luiers (mei 2000) (HGR 7409)

Advies 8023 - Duurzame ontwikkeling

Advies van de HGR betreffende het luik volksgezondheid van het voorontwerpplan van het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling 2004-2008 (mei 2004) (HGR 8023)