Advies 8052 - Vaccinatie HBsAG

Advies van de HGR betreffende het vaccinatieschema van de zuigeling van een moeder die drager is van HBsAG (juli 2004) (HGR 8052)

Advies 5231 en 8091 - Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering.

Aanbeveling voor goede medische praktijkvoering. De preventie en aanpak van anafylactische shock bij de vaccinatie van kinderen volgens het aanbevolen vaccinatieschema (december...

Advies 8193 - pneumokokken

Advies HGR - Vaccinatieschema voor het geconjugeerde vaccin tegen pneumokokken (Pn7V) (juli 2006) (HGR 8193)

Advies 8203 - gastro-enteritis door het rotavirus

Vaccinatie van de zuigeling tegen gastro-enteritis veroorzaakt door het rotavirus (oktober 2006) (HGR 8203)