Advies 8317 - Kwaliteitsnormen vaatallogreffen

Specifieke kwaliteitsnormen voor vaatallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (herziening 2007) (november 2007) (HGR 8317)

Advies 8318 - Kwaliteitsnormen humane cellen

Specifieke kwaliteitsnormen voor humane cellen waarvoor geen andere specifieke kwaliteitsnormen bestaan en die voor toepassing op de mens bestemd zijn (november 2007) (HGR 8318)

Advies 8048-4 - vCJD-overdracht

Advies van de HGR betreffende het risico van vCJD-overdracht bij bloedtransfusie (juni 2005) (HGR 8048-4)

Advies 8152 - Creutzfeldt-Jakob

Te verstrekken informatie in geval van risico van overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (oktober 2007) (HGR 8152)

Advies 8053 - Contraceptie bij vaccinatie rubella

Advies van de HGR betreffende de in acht te nemen periode van contraceptie bij vaccinatie tegen rubella van vrouwen van geslachtsrijpe leeftijd (maart 2004) (HGR 8053)