Advies 8117 - Voedings- en gezondheidsbeweringen

Advies van de HGR: Voedings- en gezondheidsbeweringen (juni 2005) (HGR 8117)

Advies 7847 - Rode bloedlichaampjes

Advies van de HGR omtrent de diepgevroren rode bloedlichaampjes: praktische modaliteiten, bereiding en gebruik (november 2003) (HGR 7847)

Advies 7404 - CIDEX aanvulling

Aanvulling op het voorlopig advies van de HGR betreffende de CIDEX problematiek (juni 2000) (HGR 7404)

Advies 7793-2 - West-Nijlvirus

Advies van de HGR betreffende de te nemen maatregelen om een overdracht van het West-Nijlvirus via transfusie of transplantatie te voorkomen en om het tijdig op te sporen (...

Advies 7814 - Eerstelijnhulp

Ondersteuning huisartsen, eerstelijnhulp inzake geestesgezondheid (april 2005) (HGR 7814)