Advies 8191 - SUBEL. Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen

SUBEL. Afwijking van bepaalde parameterwaarden voor drinkwater bij het afspoelen van suikerkristallen (oktober 2006) (HGR 8191)

Advies 7938 - KB

Advies betreffende het ontwerp KB tot wijziging van het KB van 15 mei 1990 tot het verbieden van het roken in bepaalde openbare plaatsen (oktober 2003) (HGR 7938)

Advies 7626 - Pokken

Advies van de HGR betreffende de vaccinatie en bijkomende maatregelen tegen pokken in België (december 2001) (HGR 7626)

Advies 7963 - Kwaliteitsnormen allogreffen locomotorisch stelsel

Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (april 2000) (HGR 7963)

Advies 5852 - Dioxinen

Voorstel voor een waarde betreffende een te verdragen dagelijkse dosis aan dioxinen en dioxine-achtige substanties (oktober 1998) (HGR 5852)