Advies 7626 - Pokken

Advies van de HGR betreffende de vaccinatie en bijkomende maatregelen tegen pokken in België (december 2001) (HGR 7626)

Advies 2818 - Tuberculose

Aanbevelingen voor de preventie van besmetting met tuberculose in verzorgingsinstellingen (mei 1996) (HGR 2818) -> vervangen door nieuw advies 8579

Advies 7963 - Kwaliteitsnormen allogreffen locomotorisch stelsel

Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (april 2000) (HGR 7963)

Advies 5852 - Dioxinen

Voorstel voor een waarde betreffende een te verdragen dagelijkse dosis aan dioxinen en dioxine-achtige substanties (oktober 1998) (HGR 5852)

Advies 5110-3 - Verspreiding van radioactiviteit

Advies en aanbeveling betreffende de verspreiding van radioactiviteit afkomstig van bronnen gebruikt voor medische doeleinden gedragen door overleden patiënten (juni 2003) (HGR...