Advies 7963 - Kwaliteitsnormen allogreffen locomotorisch stelsel

Kwaliteitsnormen voor allogreffen van het locomotorisch stelsel (april 2000) (HGR 7963)

Advies 5852 - Dioxinen

Voorstel voor een waarde betreffende een te verdragen dagelijkse dosis aan dioxinen en dioxine-achtige substanties (oktober 1998) (HGR 5852)

Advies 5110-3 - Verspreiding van radioactiviteit

Advies en aanbeveling betreffende de verspreiding van radioactiviteit afkomstig van bronnen gebruikt voor medische doeleinden gedragen door overleden patiënten (juni 2003) (HGR...

Advies 7952 - Weefselbanken

Advies van de HGR betreffende de herziening van de reglementering op de weefselbanken (december 2001) (HGR 7952)

Advies 7669 - Anti-diefstalsystemen

Advies van de HGR betreffende de mogelijke problematiek rond blootstelling aan elektronische anti-diefstalsystemen (oktober 2002) (HGR 7669)