Advies 8207 - Medisch attest

Advies m.b.t. een medisch attest voor personen die betrokken zijn bij de productie, de be- en verwerking en het hanteren van levensmiddelen (april 2007) (HGR 8207)

Advies 7301 - Coca-Cola incident - Evaluatie

Het Coca-Cola incident juni 1999 in België. Evaluatie van de gebeurtenissen, discussie, besluit en aanbevelingen (HGR 7301 - Engels referentiedocument van november 1999)

Advies 8094 - Beveiliging

Advies van de HGR betreffende de maximale beveiliging van de bloedinzameling en -transfusie (februari 2005) (HGR 8094)

Advies 7626 - Pokken

Advies van de HGR betreffende de te volgen handelswijze bij hospitalisatie van een verdacht of bewezen geval van pokken (december 2001) (HGR 7626)

Advies 7787 - Ionische rookmelders

Advies van de HGR met betrekking tot ionische rookmelders (september 2003) (HGR 7787)