Advies 8340 - Hersenautopsie - Bijlage 1 t/m 3

Aanbeveling voor het uitvoeren van een hersenautopsie bij transcraniële prelevatie van gehoorbeentjes en toe te passen techniek voor het opsporen van (v)CJD bij deze autopsie (...