Advies 8271 - Specifieke kwaliteitsnormen hematopoïetische stamcellen

Specifieke kwaliteitsnormen voor hematopoïetische stamcellen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (HGR 8271) (Juli 2008)

Advies 8406 - Kwikvervuiling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Kwikvervuiling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (juli 2008) (HGR 8406)

Advies 8423 - Kwaliteitsnormen huidallogreffen

Specifieke kwaliteitsnormen voor huidallogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (oktober 2008) (HGR 8423)

Advies 8415 - Mosquito

Invloed van hoogfrequent geluid, geproduceerd door het toestel Mosquito, op de gezondheid (oktober 2008) (HGR 8415)

Advies 8338 - CVS

Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het “Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (september 2008) (HGR 8338)