Advies 8338 - CVS - Bijlage 1 t/m 6

Gezamenlijk advies over de zorgverlening in het kader van het “Chronische vermoeidheidsyndroom (CVS)” in België (september 2008) (HGR 8338) [Bijlage 1 t/m 6]

Advies 8298 - Kwaliteitsnormen tympano-ossiculaire allogreffen

Specifieke kwaliteitsnormen voor tympano-ossiculaire allogreffen van menselijke oorsprong die voor toepassing op de mens bestemd zijn (herziene versie: augustus 2008) (HGR 8298)

Advies 8390 - Pathogeenreductie

Pathogeenreductie van bloedplaatjesconcentraten (augustus 2008) (HGR 8390)

Advies 8352 - Anti-HBc-opsporing

Anti-HBc-opsporing bij bloedafnemingen na de eerste bloeddonatie (juli 2008) (HGR 8352)

Advies 8307 - Uitsluiten bloedgevers

Advies omtrent het (tijdelijke) uitsluiten van bloedgevers na verblijf in het buitenland (juni 2007) (HGR 8307)