Advies 8364 - Bacteriologische controles

Bacteriologische controles van de omgeving (augustus 2010) (HGR 8364)

Advies 8632 - Vruchtbaarheid

Demografie en epidemiologie van de vruchtbaarheid in België en de nood aan medisch begeleide voortplanting (november 2010) (HGR 8632)

Advies 8416 - Crematie

Advies van de Hoge Gezondheidsraad betreffende de problematiek van de crematie van overledenen dragers van radioactieve bronnen (oktober 2008) (HGR 8416)

Advies 8701 - Salpeterzuur

Gevaren van salpeterzuurhoudende schoonmaakmiddelen (december 2010) (HGR 8701)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)

Public Health Genomics in Belgium (januari 2011) (HGR 8565)