Advies 8792 - KB etiketten

Adviesvraag nopens een ontwerp van Koninklijk Besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van...

Advies 8355 - Endoscopisch materiaal

Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (mei 2010) (HGR 8355)

Advies 8750 - Vaccinatie griep - Winterseizoen 2011- 2012

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2011- 2012 (oktober 2011) (HGR 8750)