Advies 8603 - Gezond op weg - Executive summary

Gezond op weg- De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid - Executive summary (mei 2011) (HGR 8603) De HGR heeft een verslag uitgegeven waarin zowel de positieve als de...

Advies 8603 - Gezond op weg

Gezond op weg - De milieueffecten van het verkeer op de gezondheid (mei 2011) (HGR 8603)

Advies 8670 - Transfusieveiligheid

Toepasbaarheid van de opsporingsmethoden van bacteriële besmetting in bloedplaatjesconcentraten en voordeel voor de transfusieveiligheid (mei 2011) (HGR 8670)
HGR-CSS logo

HGR activiteitenverslag 2010

Jaarverslag van de Hoge Gezondheidsraad

Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context. Brochure samenvatting (maart 2011) (HGR 8325)

Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context. Brochure samenvatting (maart 2011) (HGR 8325)