Advies 8695 - Hepatocyten

Transplantatie van humane hepatocyten: klinische indicaties, therapeutische waarde, vergelijking met levertransplantatie en kwaliteitsnormen (april 2011) (HGR 8695)

Advies 8724 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk betreffende het federaal programma ter reductie van de risico’s en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (HGR 8724) (april 2011)

Advies 8723 - KB gewasbeschermingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen en ter verwezenlijking van hun duurzaam gebruik (april 2011...

Advies 8735 - KB bestrijdingsmiddelen

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het KB van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen voor...

Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context. Executive summary. (maart 2011) (HGR 8325)

Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context. Executive summary. (maart 2011) (HGR 8325)