Advies 8799 - Ethyleenoxide

Dringend advies inzake de sterilisatie van zuigflessen en spenen voor éénmalig gebruik met ethyleenoxide (december 2011) (HGR 8799)

Advies 8796 - KB drempelniveaus

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken (HGR 8796) (maart 2012)