Advies 8363 - Tandheelkundige zorgverlening

Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening (mei 2011) (HGR 8363)

Brochure - Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (mei 2010) (HGR 8355)

Brochure - Aanbevelingen inzake het onderhoud van flexibel warmtegevoelig endoscopisch materiaal en de preventie van infecties (mei 2010) (HGR 8355)

Advies 8791 - CPE

Maatregelen te nemen naar aanleiding van de toename van carbapenemase producerende enterobacteriën (CPE) in België (december 2011) (HGR 8791)