Brochure 8207 - Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers

Brochure - Preventie van de contaminatie van levensmiddelen door zieke werknemers of werknemers die drager zijn van microbiële en parasitaire agentia (september 2012) (HGR 8207)

Advies 8802 - Anafylactische shock

Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen (juli 2012) (HGR 8802)

Advies 8888 - Vaccinatie griep - Winterseizoen 2012-2013

Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - Winterseizoen 2012-2013 (oktober 2012) (HGR 8888)

Advies 8363 - Tandheelkundige zorgverlening

Aanbevelingen met betrekking tot de infectiebeheersing bij tandheelkundige zorgverlening (mei 2011) (HGR 8363)

Brochure - Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronische zieke kinderen en volwassenen (juli 2012) (HGR 8561)

Vaccinatie van immunogecompromitteerde en chronische zieke kinderen en volwassenen - Brochure (juli 2012) (HGR 8561)