HGR-CSS logo

HGR activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag van de Hoge Gezondheidsraad

Advies 8420 - Erytrocytenconcentraten

De klinische impact van de bewaarduur van erytrocytenconcentraten bestemd voor hartchirurgiepatiënten (oktober 2011) (HGR 8420)

Advies 8799 - Ethyleenoxide

Dringend advies inzake de sterilisatie van zuigflessen en spenen voor éénmalig gebruik met ethyleenoxide (december 2011) (HGR 8799)

Advies 8711 - Machinale Perfusie

Ex vivo bewaring, evaluatie en reconditionering van de organen: Machinale Perfusie versus koude-opslag (september 2011) (HGR 8711)

Advies 8796 - KB drempelniveaus

Koninklijk Besluit tot vaststelling van de drempelniveaus voor de emissies naar het binnenmilieu van bouwproducten voor bepaalde beoogde gebruiken (HGR 8796) (maart 2012)