Advies 8927 - 4G

Mobiele telefonie en gezondheid met speciale aandacht voor 4G (oktober 2014) (HGR 8927)

Advies 8747 - kinderen met autisme

Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin (november 2013) (HGR 8747) De HGR heeft een overzicht gemaakt van het bestaande en te voeren beleid om de...

Advies 9215 - Cytomegalievirus

Validatie van de inhoud van het advies van de VWVA over het cytomegalievirus en het al dan niet verwijderen van de lacterende kinderverzorgster. (november 2014) (HGR 9215)

Advies 9177 - MLM

Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van MLM met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het...

Advies 9160 - insecten bestemd voor humane consumptie

Voedselveiligheid van insecten bestemd voor humane consumptie (september 2014) (HGR 9160) (FAVV - Sci Com 2014/04)