Advies 9289 - Dioxine

Antwoord op de brief van de Ministers betreffende “Potentieel effect van de dioxinecrisis” (december 2015) (HGR 9289) Zoals de auteurs ook zelf constateren, zijn de resultaten van...

Advies 9309 - KB water

Projet d'arrêté royal relatif à la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine (...

Advies 9189 - Doodkist

Criteria voor het internationaal vervoer van stoffelijke overschotten (november 2015) (HGR 9189) In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid geeft de...

Advies 8918 - Melk

De positie van “melk en zuivelproducten” in een gezonde voeding. Vraagstelling gekoppeld aan een literatuuronderzoek naar een mogelijk verband met borstkanker (oktober 2015) (HGR...

Advies 9108 - zuren en basen

Menselijke blootstelling aan bijtende en/of corrosieve stoffen (zuren en basen) (november 2015) (HGR 9108) In dit wetenschappelijk beleidsadvies geeft de Belgische Hoge...