Wetenschapsdag rond voedingsaanbevelingen

De Belgian Nutrition Society, in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad en het WIV, hebben het genoegen u uit te nodigen op de wetenschapsdag rond voedingsaanbevelingen . Datum...

Advies 9314 - Biologische testen

Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (oktober 2016) (HGR 9314) In dit wetenschappelijk advies over...

Advies 9370 - KB nano

Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen...

Presentatie Energy, carbohydrates, fibers door Delzenne

Presentatie studiedag "Dietary reference values: a tool for public health" 10/02/2017 - Energy, carbohydrates and fibers - door Delzenne (enkel beschikbaar in het Engels)

Presentatie Energy and macronutritients door De Ridder

Presentatie studiedag "Dietary reference values: a tool for public health" 10/02/2017 - Energy and macronutrients - door De Ridder (enkel beschikbaar in het Engels)