Wetenschapsdag rond voedingsaanbevelingen

De Belgian Nutrition Society, in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad en het WIV, hebben het genoegen u uit te nodigen op de wetenschapsdag rond voedingsaanbevelingen . Datum...

Advies 9314 - Biologische testen

Rapportering en interpretatie van biologische testen op stalen afkomstig van donoren van menselijk lichaamsmateriaal (oktober 2016) (HGR 9314) In dit wetenschappelijk advies over...

News : we zijn eveneens aanwezig op de sociale media

Volg ons ook op de sociale media. Aarzel niet om u in te schrijven voor de volgende accounts: Facebook Twitter LinkedIn

Advies 9299 - lachgas

Aanbevelingen inzake het gebruik van lachgas-zuurstofmengsels (N2O ≤ 50%) voor minimale sedatie in en buiten zorginstellingen (HGR 9299) (november 2016) In dit wetenschappelijk...

Advies 9370 - KB nano

Ontwerp van Koninklijk Besluit houdende wijziging van de inwerkingtreding van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 27 mei 2014 betreffende het op de markt brengen...