Advies 9204 - Kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg

Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België (HGR 9204) (Oktober 2016) De HGR heeft aanbevelingen opgesteld...

Advies 9291 - Bloeddonatie door MSM

Seksueel risicogedrag en bloeddonatie. Deel I: Bloeddonatie door MSM (HGR 9291) (oktober 2016) Seksueel risicogedrag door bloeddonoren kan de veiligheid van bloedcomponenten die...

Advies 9297 - CT mobiele scanner

Het gebruik van CT buiten diensten voor medische beeldvorming in het algemeen en binnen de operatiekamer in het bijzonder (HGR 9297) (november 2016)